Klubski naslovi

2002/2003
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2012/2013
2013/2014

Moški posamezno

2007/2008 Aleš Murn
2016/2017 Matevž Bajuk

Ženske posamezno

2009/2010   Špela Silvester

Moške dvojice

2007/2008 Aleš Murn in Dušan Skerbiš ml.
2008/2009 Aleš Murn in Matevž Bajuk

Ženske dvojice

2008/2009 Špela Silvester in Maja Tvrdy
2009/2010 Špela Silvester in Maja Kersnik
2014/2015 Nika Arih in Kaja Stankovič

Mešane dvojice

2007/2008 Aleš Murn in Špela Silvester
2008/2009 Aleš Murn in Špela Silvester
2009/2010 Aleš Murn in Špela Silvester
2016/2017 Urban Turk in Ana M.Šetina