Novice

REDNI ZBOR ČLANOV BADMINTONSKEGA KLUBA MIRNA

REDNI ZBOR ČLANOV BADMINTONSKEGA KLUBA MIRNA

Vse člane badmintonskega kluba Mirna vabim na redni letni zbor članov, ki bo v soboto, 8. 6. 2013, ob 9.00 v telovadnici OŠ Mirna.

 

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov:

• delovnega predsedstva

• verifikacijske komisije

• zapisnikarja

• dveh overiteljev zapisnika

2.Potrditev zapisnika rednega zbora članov 2012

3. Poročilo nadzornega odbora kluba

4. Poročilo predsednice kluba o delu v letu 2012 in finančnem poslovanju v letu 2012

5. Volitve organov kluba: upravni odbor (predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik in 1 član), nadzorni odbor (3 člani in 2 nadomestna člana), disciplinska komisija (predsednik in 2 člana)

6. Razno

POMEMBNO:

Mladoletni člani kluba do 15 let glasujejo na zboru članov preko svojega zakonitega zastopnika s pooblastilom. (Pooblastilo)

 

Na naslov info@bk-mirna.si pošljite predloge za člane v organih kluba  (glej 5. točko dnevnega reda). Predlogi se zbirajo do srede, 5. 6. 2013.

Zapisnik 2012

 

Darja Krivec, predsednica kluba

 

Share this post