Novice

SKUPŠČINA BK MIRNA

SKUPŠČINA BK MIRNA

VABILO NA REDNI ZBOR ČLANOV

Vabimo vas na redni zbor članov Badmintonskega kluba Mirna, ki bo
v soboto, 18.6.2022, ob 13. uri na naslovu Podlog 9, 8233 Mirna (kjer bo tudi klubski piknik).

 

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora članov:

– delovno predsedstvo
– verifikacijska komisija
– zapisnikar
– dva overitelja zapisnika

2. poročilo nadzornega odbora BK Mirna
3. poročilo o delu kluba v letu 2020/2021 in finančnem poslovanju v letu 2020/2021
4. Volitve organov kluba: upravni odbor (predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik in 1 član), nadzorni odbor (3 člani in 2 nadomestna člana), disciplinska komisija (predsednik in 2 člana)
5. drugo.

Športni pozdrav,

Aljoša Turk, predsednik BK Mirna

POMEMBNO:

Mladoletni člani kluba do 15 let glasujejo na zboru članov preko svojega zakonitega zastopnika s pooblastilom.

Soglasje h kandidaturi 2022

Vabilo 2022

Podporni član – članarina_pristopna_izjava_2021-2022

 

Share this post