Novice

REDNI ZBOR ČLANOV 2016

REDNI ZBOR ČLANOV 2016

Spoštovani člani Badmintonskega kluba Mirna!

Leto je naokoli, zato vas ponovno vabim na redni zbor članov, ki bo v soboto, 4. 6. 2016, ob 9. uri v telovadnici OŠ Mirna.

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora članov:
  • delovno predsedstvo
  • verifikacijska komisija
  • zapisnikar
  • dva overitelja zapisnika
  1. potrditev zapisnika rednega zbora članov 2015
  2. poročilo nadzornega odbora BK Mirna
  3. poročilo o delu kluba v letu 2015 in finančnem poslovanju v letu 2015
  4. drugo.

Priloge:

Športni pozdrav!

UO Badmintonskega kluba Mirna

Share this post