Novice

Zgodovina kluba

Zgodovina kluba

Sami začetki segajo vse tja v začetek devetdesetih let v Športno zvezo Trebnje, kjer je bil center za šport občine Trebnje. V devetdesetih letih so potekali razni občinski programi v skladu nacionalnega programa. To so bili razni programi za vrhunski šport in tudi za šport mladih.

Leta 1991 so Božič, Sila ter Kapus naredili raziskavo o športnem udejstvovanju občine Trebnje. Ugotovili so, da je na podeželju šport še zelo v povojih, zato so želeli razne športne panoge čimbolj približati ljudem. Marko Kapus, ki je v tem času zaposlen na občini Trebnje, je zadolžen za razvijanje športa v teh krajih. V sodelovanju s Fakulteto za šport priredi nekaj seminarjev za učitelje in otroke. Ti seminarji so zajemali različne športe, med drugim tudi atletiko, gimnastiko, badminton. Ljudem je bilo pomembno družinsko ukvarjanje s športom, za kar je badminton idealen šport. Tudi za vrhunski šport je badminton pomenil izziv. V krajih Veliki Gaber, Trebnje, Mirna, Šentpeter in Mokronog so ljudje prvič dobili stik z žogico in loparjem. Med odmori raznih tekem drugih športov so prirejali ekshibicijske tekme. Kot demonstratorji so sodelovali Miha Šepec, Aljoša Žorga ter Sašo Zrnec. Ti animacijski programi so bili najbolj vplivni v Trebnjem, Mirni in Mokronogu. Kmalu za tem pričneta Čuk in Zrnec prirejati promocijo v okviru dvajset urnih tečajev po širši Dolenjski, tako da se badminton v okviru rekreacije pojavi tudi v Novem Mestu. V tem času pa je na osnovni šoli Mirna učitelj športne vzgoje Veljko Kolenc. Ker so takrat promotorji želeli spraviti dvajset urni tečaj v trajnejšo obliko, se je Kolenc takoj odzval, in stik z bazo je bil zgrajen. Kolencu se kmalu pridružita še Sašo Cvelbar ter Bojan Krnc, zelo pomembna prelomnica pa je povezava s podjetjem Tom iz Mokronoga. Tam je bil direktor Janez Dulc poleg njega pa sta delovali še dve zelo pomembni osebi, in sicer Bruno Gričar in Dušan Skerbiš. Vsi zgoraj omenjeni so prisotni na ustanovnem sestanku in 30. maja 1991 se registrira Badmintonski klub Tom. Tom je glavni sponzor kluba od začetka pa vse do danes. Še istega leta v klubu redno zaposlijo Zrneca in Čuka. Zrnec je v klubu igralec in kondicijski trener, Čuk pa je tehnični trener. Takrat se na Fakulteti za šport izvaja tečaj za vaditelje badmintona in tako pride klub do dodatnega kadra. Tako so se kalili mladi igralci in se ustvarjali vaditelji. Cvelbar, Krnc in Kolenc so skrbeli za nižje kategorije, Čuk in Zrnec pa sta trenirala »špico«.

Na začetku so treningi potekali v mirnski dvorani, kjer so bila tri igrišča, vendar je število članov strmo naraščalo, zato ta dvorana postane premajhna, zato so se leta 1993 preselili v Trebnje, kjer je bila dvorana dosti večja. Čuk poleg trenerskega dela skrbi še za promocijo in pripelje je nekaj odličnih igralcev tudi iz drugih klubov. Iz Pirnič pripelje Uršo Plahutnik in kmalu še Nino Šumi, ki sta bili takrat najboljši mladinki v Sloveniji. Imeli so izjemen sistem dela in že zelo kmalu se pokažejo rezultati. Zrnec je bil v tistem času že tako eden najboljših in je tudi osvojil več naslovov državnega prvaka pri moških posamezno, po najvišjih mestih pa so začeli posegati tudi najmlajši. Že leta 1992 so na pionirskem in mladinskem državnem prvenstvu najmlajši v svojih kategorijah začeli opozarjati nase, vendar je bilo prelomno naslednje leto, ko so na Bitu osvojili kar štiri naslove od petih možnih. Igralci tiste generacije so bili: Urša Plahutnik, Nina Šumi, Jasna Zakrajšek, Aleš Murn, Dušan Skerbiš ml. in Uroš Kirm. Žal večina teh igralcev kmalu po prestopu med člane preneha z igranjem badmintona, ostaneta pa Aleš Murn in Dušan Skerbiš ml., ki sta vse boljša.

Ker klub vseskozi skrbi, da se badminton izvaja tudi kot dejavnost v okviru športne vzgoje, v klub ves čas prihajajo novi mladi igralci, ki so željni igranja badmintona. Naslednja generacija prinese nove talente, med njimi gotovo dva največja, to sta sestri Špela in Urša Silvester. Dosegli sta ogromno odličnih rezultatov v vseh kategorijah, potem pa ju je žal ustavila prometna nesreča. Poleg njiju takrat prihajajo na dan še drugi odlični igralci: Matevž Bajuk, Aljoša in Urban Turk, Grega Skerbiš, Tadej Jezernik, Taja Borštnar, Katja Strmole ter Jerca Bajuk. Tudi oni dosežejo odlične rezultate, vendar predvsem v kategoriji mladincev.

Po letu 2000 pa v klubu pride do določenih nesoglasij in leta 2001 iz kluba prostovoljno odide Mile Čuk. Leta 2002 vlogo trenerja prevzame Dušan Skerbiš ml., pomaga pa mu Aleš Murn. Oba sta takrat tudi sama kot igralca v vrhu slovenskega badmintona. Organizacijo kluba vodijo starejši člani, vendar pride do krize, saj Skerbiš in Murn odideta na študij v Ljubljano. Leto za tem Dušan odide za pol leta na študij na Dansko, kjer se ogromno nauči tudi kot trener, saj je Danska znana kot dežela badmintona. Pridobi tudi veliko izkušenj za delo z najmlajšimi. Leta 2004 se vrne v Slovenijo in v sezoni 2004/2005 v celoti prevzame vodenje kluba. Na Mirni je zgrajena nova dvorana s šestimi igrišči in tako se klub ponovno vrne na Mirno.

Klub prvi večji uspeh doseže že leta 2003, ko postanejo ekipni državni prvaki. Zlata leta klub doseže po letu 2006. Od tega leta dalje pa do danes je bil klub vsako leto ekipni državni prvak. V vitrini ima skupno že pet naslovov ekipnih državnih prvakov, kar je za tako mlad klub izjemen dosežek. Zagotovo pa si bodo Mirnčani najbolj zapomni državno prvenstvo leta 2008, ko je njihov igralec Aleš Murn osvojil vse tri naslove državnega prvaka.

Klub je v svoji zgodovini organiziral kar nekaj tekmovanj. Leta 2003 je na Mirni potekalo Mednarodno prvenstvo Slovenije s kar nekaj zvenečimi svetovnimi igralci badmintona. Že od leta 1994 dalje klub organizira tudi Mednarodno prvenstvo Slovenije za mladince, tako imenovan Tom Junior Open. Od leta 2000 je tekmovanje tudi v evropskem koledarju tekmovanj, zato to tekmovanje pri mladincih šteje za evropsko mladinsko lestvico. Poleg teh mednarodnih tekmovanj je klub organiziral tudi že veliko domačih tekmovanj. Leta 2008 in 2009 je organiziral tudi državno prvenstvo, kjer državni prvakinji postaneta Taja Borštnar (2008) in Špela Silvester (2009) v igri ženskih dvojic.

Klubski uspehi se nadaljujejo tudi v naslednjih letih. Leta 2010 postane državna prvakinja Špela Silvester v kategoriji posameznic, klub pa že 6. postane državni ekipni prvak v 1. slovenski badmintonski ligi. Do leta 2014 jim tako uspe naslov osvojiti že devetkrat, ter tako postanejo najboljši klub v Sloveniji po osvojenih naslovih.

Poleg članov vrhunsko nastopajo tudi mladinci in kadeti, ki so prav tako osvojili naslove državnih mladinskih in kadetskih prvakov. Predvsem sta iztopala Urban Turk in Mitja Šemrov, ki sta se odlično odrezala tudi v tujini in se na svetovni mladinski lestvici do 19 let uspela prebiti vse do 4. mesta, med tem ko se je Urban uspel uvrstiti med 10 najboljših posameznikov. Nekaj let pred njima sta Matevž Bajuk in Aljoša Turk blestela na svetovnih pokalih po Evropi. Med posamezniki je uspel Matevž osvojiti leta 2008 prvo mesto, v igri dvojic pa sta v letu 2007 in 2008 osvojila naslov prvakov.

Nato klub osvoji naslednji naslov leta 2015, in sicer v igri ženskih dvojic. To je uspelo Niki Arih.

Od leta 2014 dobi klub tudi novo trenersko vodstvo. Kot trenerji in igralci so postali Aljoša in Urban Turk in Matevž Bajuk. V odlične igralke se razvijejo Nika Arih, Ema Cizelj in Nastja Stovanje. Vsaka od njih osvoji naslov državne prvakinje od leta 2014 do 2017 v več različnih kategorijah. Od fantov so najbolj izstopali do danes Urban Herman, Žan Laznik, Domen Laznik, Gašper Krivec, Sebastjan Miklič, Urban Kolenc in Luka Pungerčar.

Na 60. državnem prvenstvu za člane leta 2017 klub osvoji kar dva naslova. Med posamezniki je bil to Matevž Bajuk in v mešanih dvojicah Urban Turk. V letu 2018 postaneta državna prvaka Mitja Šemrov in Matevž Bajuk v igri dvojic, leto kasneje ju nasledita brata Turk, Aljoša in Urban, še leto kasneje pa se na vrh zavihti Gašper Krivec.

Mirnski klub je eden redkih, ki se lahko pohvali s kolajno iz evropskega prvenstva. Leta 2017 jo je osvojila na mladinskem evropskem prvenstvu do 19 let Nika Arih skupaj z Miho Ivaničem iz Medvod. To je bila prva medalja za slovenski badminton v samostojni Sloveniji.