Novice

ZBOR ČLANOV 2012

ZBOR ČLANOV 2012

Datum: 8. 6. 2012
VABILO NA REDNI ZBOR ČLANOV
Vabim vas na zbor članov Badmintonskega kluba Mirna, ki bo v soboto, 16. 6. 2012, ob 11. uri v telovadnici OŠ Mirna.

Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora članov:
• delovno predsedstvo
• verifikacijska komisija
• zapisnikar
• dva overitelja zapisnika
2. poročilo nadzornega odbora BK Mirna (priloga 1)
3. poročilo predsednice BK Mirna o delu in finančnem poslovanju v letu 2011 (priloga 2)
4. volitev novega člana upravnega odbora
5. podelitev naziva častni član kluba
6. drugo.
Športni pozdrav,

Darja Krivec, predsednica BK Mirna

Poročilo o izvedbi programov BK Mirna

Poročilo nadzornega odbora

Zaključni račun 2011_izsek (2)

Share this post