Organi kluba

Upravni odbor
Predsednica: Darja Krivec
Podpredsednik: Andrej Bajuk
Sekretar: Roman Herman
Član: Srečko Križman
Blagajnik: Maksa Bajuk
Nadzorni odbor
Predsednica: Renata Derganc Cizelj
Namestnik: Mario Umek
član: Nataša Miklič
Nadomestni član: Sašo Pungerčar
Nadomestni član: Tomaž Kolenc
Disciplinska komisija
Član: Bojan Arih
Član: Dejan Sladič
Član: Marija Zupančič

Članarina 2017/2018

ANIMACIJA 120€ Način plačila
Tekmovalna Skupina A nad 13 let 300€ Način plačila
Tekmovalna Skupina B do 13. let 200€ Način plačila
Tekmovalna Skupina C začet., ki pričnejo s tekm. 150€ Način plačila
REKREACIJA starši, sponzorji, 2x na teden 100€ Način plačila
REKREACIJA  zunanji, 2x na teden (20€/mesec) 180€ Način plačila
PODPORNI ČLANI 10€ Način plačila