Novice

REDNI ZBOR ČLANOV

REDNI ZBOR ČLANOV

Vse člane badmintonskega kluba Mirna vabim na redni letni zbor članov, ki bo v soboto, 17. 6. 2017, ob 9.00 v telovadnici OŠ Mirna.

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov:

• delovnega predsedstva

• verifikacijske komisije

• zapisnikarja

• dveh overiteljev zapisnika

2.Potrditev zapisnika rednega zbora članov 2016

3. Poročilo nadzornega odbora kluba

4. Poročilo o delu kluba v letu 2016 in finančnem poslovanju v letu 2016

5. Volitve organov kluba: upravni odbor (predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik in 1 član), nadzorni odbor (3 člani in 2 nadomestna člana), disciplinska komisija (predsednik in 2 člana)

6. Razno

POMEMBNO:

Mladoletni člani kluba do 15 let glasujejo na zboru članov preko svojega zakonitega zastopnika s pooblastilom.

Na naslov info@bk-mirna.si pošljite predloge za člane v organih kluba  (glej 5. točko dnevnega reda). Predlogi se zbirajo do PETKA, 16. 6. 2017.

Zapisnik Zbor članov 2016

Share this post